ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

από το 1984

Αρχική / Νομικά

Όροι χρήσης - Εισαγωγή

ΟποιαδΗποτε συμμετοχΗ σε αυτΗν την ιστοσελΙδα ή χρΗση της συνιστΑ αποδοχΗ της παροΥσας συμφωνΙας. Σε περΙπτωση που δε συμφωνεΙτε με Εναν ή περισσΟτερους απΟ τους παρακΑτω Ορους, παρακαλΩ διακΟψτε την περιΗγησΗ σας στην ιστοσελΙδα μας.

 

Η ιστοσελίδα (www.xanthopoulou.gr), η οποία θα αναφέρεται ως "σελίδα", και τα περιεχόμενά της, που θα αναφέρονται ως "περιεχόμενά", προσφέρονται για πληροφοριακούς λόγους μόνο· η σελίδα δεν μπορεί να κριθεί υπεύθυνη ή αξιόπιστη για την ακρίβεια, τη χρησιμότητα ή διαθεσιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας έχει αναρτηθεί μέσω αυτής, κι επομένως δεν είναι υπεύθυνη ή αξιόπιστη για οποιοδήποτε λάθος ή παράληψη της πληροφορίας αυτής.

 

Η σελίδα και τα περιεχόμενά της, τα χαρακτηριστικά της και η λειτουργικότητα της, εκτός κι αν διευκρινιστεί αλλιώς παρακάτω, είναι ιδιοκτησία του κ. Ξανθόπουλου Αθανασίου του Γεωργίου και της κα. Λορκίδου Σοφίας του Ευσταθίου και προστατεύονται από τον διεθνή νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κάθε νομίμου δικαιώματος, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, και άλλων δικαιωμάτων και νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Το Κέντρο Φυσιοθεραπείας, το οποίο θα αναφέρεται ώς "Κέντρο", διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων λειτουργίας, των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προς τους επισκέπτες. Ωστόσο, για την καλύτερη ασφάλεια όλων, αλλαγές που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα ενός επισκέπτη όπου αυτά ζητούνται, θα υπάρχει εμφανής ενημέρωση των αλλαγών πριν την υποβολή των δεδομένων.

Λογότυπα

Το εμπορικό σήμα ή λογότυπο, ή απλά "λογότυπο", αποτελεί ιδιοκτησία του κ. Ξανθόπουλου Αθανασίου για οποιανδήποτε χρήση θεωρείται απαραίτητη όσον αφορά στη σελίδα του Κέντρου, σε οποιαδήποτε διαδικτυακή υπηρεσία, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, μέσα μαζικής ενημέρωσης και τυπογραφικά μέσα. Το λογότυπο δημιουργήθηκε από την μηχανή σχεδιασμού της ιστοσελίδας LogotypeMaker.com, προσαρμόστηκε σχεδιαστικά από τον κ. Αθανάσιο και έπειτα, αγοράστηκε σε μορφή .png και .jpeg 500x500px.

Εικονίδια

Όλα τα εικονίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί στη σελίδα μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και έχουν ληφθεί μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Adobe, Creative Cloud Market, ως premium μέλος αυτής της υπηρεσίας.

Εικόνες

Όλες οι απεικονίσεις των μαγνητικών τομογραφιών, ή απλά "μαγνητικές", του Κέντρου μας και των υπολοίπων εικόνων αποτελούν ιατρικό απόρρητο και πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους, αντίστοιχα. Ειδικότερα, η χρήση των εικόνων, πλην των μαγνητικών και του Κέντρου μας (χώρος-εξοπλισμός-πορτρέτα), στη σελίδα μας έχει αδειοδοτηθεί, αφού προηγουμένως έχουν αγοραστεί από τον εκάστοτε δημιουργό μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας της Adobe Stock. Επίσης, οι εικόνες που απεικονίζουν τον χώρο μας, τον εξοπλισμό και τα πορτρέτα μας, φωτογραφήθηκαν και επεξεργάστηκαν από τον φωτογράφο Ιωάννη Ζαχαράκη. Επισήμως, ευχαριστούμε πολύ για αυτήν του την εξυπηρέτηση. Η οποιαδήποτε χρήση, λήψη ή/και επεξεργασία τους με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο απαγορεύεται αυστηρά και ρητά. Η παραβίαση αυτών των όρων διώκεται ποινικά! Εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν από αναζήτηση στο διαδίκτυο ή έγινε λήψη στιγμιότυπου από λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή θα φέρουν ειδικό σήμα και σύνδεσμο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα είτε της εικόνας, είτε του λογισμικού.

Μαγνητικές Τομογραφίες

Οι απεικονίσεις μαγνητικών τομογραφιών, ή απλά "μαγνητικές", αποτελούν αφενός πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικό απόρρητο του εκάστοτε διαγνωστικού κέντρου, αφετέρου προσωπικό δεδομένο του κάθε ασθενούς. Η ανάρτηση των εικόνων αυτών στη σελίδα μας έχει γίνει ύστερα από συνεννόηση και άδεια τόσο των διαγνωστικών κέντρων, όσο και των ασθενών. Για την προστασία αυτών από διακρίσεις, σχόλια, κατηγορίες και άλλα συναφή, οι εικόνες των μαγνητικών έχουν επεξεργαστεί από τον κ. Ξανθόπουλο  Αθανάσιο με τέτοιον τρόπο, ώστε να μη φαίνεται το όνομα του ασθενούς και του κέντρου, αλλά ταυτόχρονα να μην αλλοιώνεται, ούτε στο ελάχιστο, η εικόνα του προβλήματος πριν τη θεραπεία και η εικόνα του αποτελέσματος μετά τη θεραπεία, και για αυτό τον λόγο οι μαγνητικές αναφέρονται μόνον ως "περιπτώσεις".

 

Απαγορεύεται αυστηρά και ρητά η λήψη, το στιγμιότυπο (screenshot), η αναπροσαρμογή, η επεξεργασία, η προβολή, η διαφήμιση, η μετάδοση (streaming), η αποθήκευση και οποιαδήποτε άλλη χρήση των απεικονίσεων μαγνητικών τομογραφιών, χωρίς την εκ των προτέρων υπογεγραμμένη έντυπη άδεια του Κέντρου μας και των ασθενών μας! Η οποιαδήποτε παραβίαση του όρου αυτού ή παραπλήσιου γεγονότος που θα υποβαθμίζει την θέση μας, θα διωχθεί ποινικά με κάθε νόμιμο μέσο!

Βιογραφικά - Προσωπικές πληροφορίες

Όλες οι ακαδημαϊκές, επαγγελματικές, προσωπικές, διαδικτυακές και λοιπές πληροφορίες που περικλείονται στο πλαίσιο της σελίδας, όσον αφορά στα πρόσωπα των Γεωργίου Ξανθόπουλου, Σοφίας Λορκίδου και Αθανάσιου Ξανθόπουλου, αποτελούν προσωπικά δεδομένα των, κι επομένως, απαγορεύεται ομοφώνως κι αυστηρώς η κάθε μορφή χρήσης τους από τρίτους, εκτός του διαχειριστή της σελίδας Αθανάσιο Ξανθόπουλο, σε οποιοδήποτε μέσον μαζικής ενημέρωσης, εντύπων, μέσον διαδικτύου και των αντίστοιχων υπηρεσιών τους, χωρίς την προηγούμενη ιδιόγραφη υπογραφή του διαχειριστή με κάθε νόμιμη διεργασία.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Σε ουδεμία περίπτωση δύναται να ευθύνεται το Κέντρο μας και η σελίδα αυτή, για την ασφάλεια των Η/Υ μέσω των οποίων αποκτάται πρόσβαση σε αυτήν, την αξιοπιστία, εγκυρότητα και ακρίβεια των συνδέσμων και των περιεχόμενων αυτών. Παρακαλείστε να ακολουθείτε όλα τα πρότυπα ασφάλειας περιήγησης στο internet και να αποφεύγετε οποιοδήποτε περίεργο σημείο αυτού. Το internet δεν είναι ασφαλές, και παρόλο που η σελίδα μας ακολουθεί βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας για την περιήγησή σας σε αυτήν, σας υπενθυμίζετε να είστε πάντα προσεκτικοί.

Πολιτική Απορρήτου

Cookies (υπό κατασκευή)

Για να λειτουργήσει σωστά η σελίδα μας, χρησιμοποιούμε μερικές φορές την τεχνολογία μικρών αρχείων, τα λεγόμενα cookies, στη συσκευή σας. Οι περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες αυτό κάνουν, επίσης.

 

Τι είναι τα cookies;

 

Είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο αποθηκεύεται από μία ιστοσελίδα, στον Η/Υ ή κινητή συσκευή σας, όταν εσείς την επισκέπτεστε. Επιτρέπει την δυνατότητα στην ιστοσελίδα να θυμάται τις κινήσεις σας και τις επιλογές σας (όπως τα στοιχεία εισόδου/ εγγραφή σας, τη γλώσσα σας, το μέγεθος της γραμματοσειράς και λοιπές προτιμήσεις της οθόνης σας) για μερικό χρονικό διάστημα, ώστε να μην χρειάζεται να τις πληκτρολογείτε εκ νέου κάθε φορά που επιστρέφετε στη σελίδα αυτή ή περιηγηθείτε από μία σελίδα σε άλλη.

 

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

 

Χρησιμοποιούμε cookies της Google (Universal) Analytics και το Facebook.

  • Σκοπός αυτών είναι η συλλογή πληροφοριών από τον Η/Υ μέσω του οποίου επισκέπτεται κάποιος την ιστοσελίδα μας, όπως το μέγεθος της οθόνης, το λειτουργικό σύστημα, τα στοιχεία του περιηγητή - λογισμικό, τεχνολογία λογισμικού, μέγεθος παραθύρου -, την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα, και στοιχεία περιήγησης, όπως ποια σελίδα επισκέπτεται κάποιος συχνότερα, τη διάρκεια περιήγησης σε αυτήν, τις αναζητήσεις που ενδεχομένως γίνονται, την ακολουθία εσωτερικών ή/και εξωτερικών συνδέσμων. Ο λόγος συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι η μελέτη τους για την περαιτέρω βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργικότητας της σελίδας αυτής και τίποτα άλλο!
  • Δεν πραγματοποιείται συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στην ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, όπως IP διεύθυνση, τον προμηθευτή internet (ISP), τηλέφωνα και άλλα προσωπικά στοιχεία. Δεν διατηρείται και δεν πρόκειται ποτέ να διατηρηθεί βάσει δεδομένων με τέτοιου είδους προσωπικά στοιχεία.
  • Τύποι cookies που χρησιμοποιούνται:
    •  
  • Έλεγχος των cookies πραγματοποιεί ο Αθανάσιος Ξανθόπουλος μέσω της υπηρεσίας Google Ananlytics. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία που θα αντλήσει η Google από την περιήγησή σας στη σελίδα μας, ορίζονται μέσω των ρυθμίσεων που προσφέρει η Google.
  • Τα cookies δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αλλιώς εκτός από τον τρόπο με τον οποίο δηλώνεται παραπάνω.

 

Πως να ελέγχεται τα cookies;

 

Μπορείτε να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies όπως επιθυμείτε - για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη σελίδα aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον Η/Υ σας και να ορίσετε τους περιηγητές (browser) σας να εμποδίζουν την αποθήκευσή τους. Αν το πράξετε αυτό, όμως, θα πρέπει να επιβλέπετε χειροκίνητα μερικές ρυθμίσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, και μερικές υπηρεσίες και λειτουργίες δύναται να μην ανταποκρίνονται.

Εύκολα μπορείτε να δεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies σε αυτήν την σελίδα, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

Αποδέχομαι / Δεν αποδέχομαι τα cookies.

Φόρμα Επικοινωνίας

Η εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων στην φόρμα επικοινωνίας πραγματώνεται με την ευθύνη του εκάστοτε επισκέπτη! Παρόλο που καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια των δεδομένων σας, το διαδίκτυο δεν θα αποτελέσει ποτέ ένα εγγυημένο ασφαλές περιβάλλον. Την προσοχή που επιβάλλεται να έχετε κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο, οφείλετε να την έχετε και στη σελίδα μας. Για λόγους ασφαλείας, να σημειωθεί ότι δεν κρατείται βάση δεδομένων! Όλα τα στοιχεία στέλνονται σε προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικής διεύθυνσης,  xanthopoulos.a@icloud.com, που υπόκειται κάτω από τα πρότυπα ασφάλειας των τερματικών της Apple. Τα μηνύματα που στέλνετε, θα διαγράφονται πλήρως με το πέρας της συζήτησης! Η φόρμα επικοινωνίας απαγορεύεται να αποτελέσει μέσο για τη λήψη ιστορικού ή άλλων ιατρικών πράξεων και πληροφοριών! Ουδεμία ευθύνη φέρει το Κέντρο μας για την εξυπηρέτησή σας μέσω της φόρμας. Οτιδήποτε χρειαστεί περαιτέρω, τα τηλέφωνα και η διεύθυνσή μας είναι στη διάθεσή σας.

Δηλώσεις Ασθενών

Η διαδικασία των δηλώσεων των ασθενών μας πραγματοποιείται κατόπιν γραπτής συμφωνίας με τους ιδίους, όσον αφορά δηλώσεις αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας. Διατηρείται λίστα, μαζί με τα εκάστοτε συμφωνητικά, όλων όσων θέλουν να προσθέσουν, να αφαιρέσουν ή και να αλλάξουν τα λεγόμενά τους. Η λίστα αυτή αποτελεί προσωπικό δεδομένο του Κέντρου μας, κι επομένως, απόρρητο για οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Δε δύναται ένα τρίτο πρόσωπο να γνωρίζει ολόκληρο το περιεχόμενο των ονομάτων και των λεγομένων τους, εκτός αυτών που αναρτώνται στη σελίδα μας, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν επιθυμεί τη δημοσίευση του ονόματός του ή για άλλο λόγο που κρίνει ο ίδιος ο ασθενής.

Επίσης, δύναται να χρησιμοποιηθούν απόψεις που έχουν δημοσιευθεί από ασθενείς ή μη, σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, κ.α., εφόσον πάντα υπάρχει άδεια, προφορική ή γραπτή σε μήνυμα, από τον ίδιο τον άνθρωπο.