Μη επεμβατική, μη εγχειρητική προσέγγιση με σαφή αποτελέσματα

Υπάρχει φυσικοθεραπεία για τη δισκοκήλη;

Ναι, υπάρχει και ονομάζεται δυναμική αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης. Είναι μία μη επεμβατική, μη εγχειρητική προσέγγιση που επιφέρει μόνιμα αποτελέσματα και πλεονεκτεί έναντι όλων των χειρουργικών μεθόδων για σημαντικούς λόγους. Μελετάται επιστημονικά από πληθώρα επιστημόνων της Ορθοπεδικής και της Φυσικοθεραπείας από το 1950 και έπειτα. Εμείς προσωπικά την μελετάμε και την εφαρμόζουμε από το 1984. Μέχρι στιγμής μετράμε περισσότερα από 12.000 μοναδικά περιστατικά, έχοντας ανατάξει επιτυχώς τη δισκοκήλη σε βαθμό 85-100% του μεγέθους της, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% όλων των περιπτώσεων.

Πως λειτουργεί;

Δημιουργεί τον απαιτούμενο χώρο και την κατάλληλη δύναμη αρνητικής πίεσης στον πηκτοειδή πυρήνα του δίσκου, έτσι ώστε η δισκοκήλη οδηγείται προς το εσωτερικό του δίσκου. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η απομάκρυνση των σπονδύλων κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας κυμαίνεται από 0,2 έως 1,2 εκατοστά του μέτρου. Φυσικά, αυτή η απομάκρυνση εξομαλύνεται σε μεγάλο βαθμό, όταν ο ασθενής σταθεί όρθιος. Ο ρυθμός μετακίνησης της δισκικής μάζας προς τα μέσα είναι αργός, αλλά σταθερός, και περιγράφεται από πολλές περιοδικές φάσεις, με εναλλαγές συμπτωμάτων.

Ποια τα πλεονεκτήματα έναντι του χειρουργείου;

Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής:

  1. Δημιουργείται ο απαραίτητος χώρος, ώστε όλες οι βιολογικές διεργασίες αποκατάστασης του δίσκου να λάβουν μέρος,
  2. ενυδατώνεται ο πηκτοειδής πυρήνας, εξαιτίας της δυναμικής αρνητικής πίεσης που δημιουργείται στο εσωτερικό του, τα υγρά στοιχεία του δίσκου επιστρέφουν σε αυτόν,
  3. θρέφει ιστολογικά ο ινώδης δακτύλιος,
  4. επανέρχονται η ελαστικότητα και η ανθεκτικότητα του ινώδους δακτυλίου,
  5. αποκαθίσταται η δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών και μεταφοράς βαρυτικών δυνάμεων,
  6. δεν παραμορφώνεται ο δίσκος σε βαθμό που να πιέζει τον νωτιαίο μυελό ή τις ρίζες των νεύρων,
  7. και τέλος, ανατάσσεται η δισκική μάζα (η κήλη) στην αρχική της θέση, στο εσωτερικό του δίσκου.

Αυτά είναι και τα πλεονεκτήματα της αποσυμπίεσης έναντι των χειρουργικών ή των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων. Λεπτομέρειες για το πως επιτυγχάνεται αυτό βάσει της Φυσιολογίας, Βιοχημείας, και Βιοφυσικής θα αναλυθούν μελλοντικά σε άλλη ανάρτηση.

Σαν πρόγραμμα θεραπείας απαιτεί χρόνο, με ελάχιστο αναφερόμενο όριο, βάσει των ερευνών, των 6 εβδομάδων, δηλαδή των 30 συνεδριών. Η επούλωση συμβαίνει σταδιακά και προσθετικά κάθε 24ωρο με φυσικό τρόπο και όχι τεχνητό. Επί του παρόντος, δεν έχει ανακαλυφθεί τρόπος να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η αποκατάστασή των δομών του δίσκου. Η τεχνολογία των φυσικοθεραπευτικών laser και η ελάχιστα επεμβατική δισκοπλαστική discogel προσπαθούν να το επιτύχουν, αλλά και πάλι η πίστωση χρόνου μερικών εβδομάδων είναι απαραίτητη.

Θέλω μία λύση εδώ και τώρα. Γιατί όχι χειρουργείο;

Το χειρουργείο δε συστήνεται από εμάς, λόγω των επιπλοκών που μπορεί να έχει. Αρκετοί είναι αυτοί που βρήκαν άμεση ανακούφιση, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, αλλά περισσότεροι είναι αυτοί που εμφάνισαν υποτροπιάζουσα δισκοκήλη την ήδη χειρουργημένη, και μάλιστα σε διάστημα ενός έτους, με τα ίδια ή και περισσότερα συμπτώματα. Οι αιτίες για την εξέλιξη αυτήν είναι ποικίλες και οι ευθύνες μοιρασμένες τόσο στον ασθενή, όσο και στον χειρουργό. Η χειρότερη επιπλοκή μιας επιτυχούς επέμβασης είναι ο σχηματισμός ουλώδους ιστού πέριξ του μηνιγγικού σάκου στον νωτιαίο μυελό και τις ρίζες νεύρων. Μια υπερβολικά δύσκολη κατάσταση που μόνο χειρουργικά αντιμετωπίζεται, και έτσι ο ασθενής εισέρχεται σε ένα φαύλο κύκλο χειρουργείων. Το χειρουργείο αποτελεί την τελευταία λύση, ακόμα και για τη Νευροχειρουργική ή την Ορθοπεδική. Συνήθως, προτείνεται μία συντηρητική φυσικοθεραπεία και ένα ειδικό ασκησιολόγιο, όπου βοηθούν αρκετά μία επίπονη κατάσταση. Αν αυτό δε λύσει το πρόβλημα, τότε συστήνεται το χειρουργείο.

Ωστόσο, η δυναμική αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης δεν είναι μία συντηρητική θεραπεία, αλλά αιτιολογική. Δεν αφορά μόνο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά στη λύση της αιτίας των προβλημάτων. Αντιμετωπίζει καταστάσεις που κρίνονται άμεσα χειρουργήσιμες, η κλινική εικόνα είναι απελπιστική, και παρόλα αυτά, διακόπτει τη χειρουργική κατεύθυνση του θέματος. Πολλοί ερευνητές της θεραπείας αυτής έχουν επισημαίνει διάφορες αντενδείξεις έχοντας υπόψη τους ένα χρονικό ή οικονομικό περιθώριο, αλλά βάσει της εμπειρίας μας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι αντενδείξεις αυτές είναι σχετικές και όχι απόλυτες.

Υπάρχουν περιπτώσεις που να χρήζουν χειρουργείου;

Φυσικά! Περιστατικά όπου έχουμε άμεση και ολική παράλυση ενός άκρου ή παραπληγία, και στη μαγνητική τομογραφία δεν έχει εκτιμηθεί πλήρης διατομή του νωτιαίου μυελού ή των ριζών, πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα! Επίσης, αν έχει διασκορπιστεί ο δίσκος σε κομμάτια και αυτά βρίσκονται ελεύθερα εντός του σπονδυλικού σωλήνα, το χειρουργείο απαιτείται άμεσα. Περιστατικά όπου έχουμε διαταραχές στην ούρηση, όπως στο ιππουριδικό σύνδρομο λόγω δισκοκήλης, και πάλι πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα! Αυτό γιατί θα επέλθει μόνιμη βλάβη στον νευρικό ιστό, μέχρι να λειτουργήσει επαρκώς η θεραπεία της αποσυμπίεσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να χαθεί χρόνος.

Πρέπει να αναλογιστεί κάποιος ότι η αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης δε κάνει θαύματα από τη μια μέρα στην άλλην, αλλά βασίζεται στην Ανατομική, Βιοφυσική, Φυσιολογία και Βιοχημεία του σώματος και χρειάζεται χρόνο.

Τελικά, φυσικοθεραπεία ή χειρουργείο;

Εμείς, ως φυσικοθεραπευτική ομάδα κρίνουμε ότι ανεξαρτήτως της σοβαρότητας, και εκτός των προαναφερθέντων αιτιών χειρουργείου, μια δισκοκήλη αποκαθίσταται με την φυσικοθεραπεία. Η απόφαση ανήκει στον εκάστοτε ασθενή.

Σε τι διαφέρετε από άλλους συναδέλφους που εφαρμόζουν την αποσυμπίεση ως αντιμετώπιση;

Τα προγράμματα θεραπείας. Το πρόγραμμα και οι παράμετροι που θα ακολουθήσει το σύστημα της αποσυμπίεσης, ώστε καθημερινά να εκμεταλλευόμαστε το μέγιστο αποτέλεσμα στον δίσκο. Τα προγράμματα που εμείς εφαρμόζουμε είναι αποτέλεσμα δικής μας έρευνας και ανάπτυξης. Φυσικά και βασιζόμαστε σε προηγούμενες έρευνες, μελετάμε και παρατηρούμε τις παρόντες, αλλά τα πρωτόκολλα που έχουμε δημιουργήσει αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία με ευδιάκριτα όρια και θεωρία πίσω από αυτά.